این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

تبلیغات تبلیغات

دانلود رمان فردا زنده میشوم

25 ژانویه 2020
844
بدون نظر

دانلود رمان فردا زنده میشوم

Farda Zende Mishavam Ketabsaz.info  378x500 - دانلود رمان فردا زنده میشوم

نام رمان : فردا زنده میشوم

نویسنده : نرگس نجمی

ژانر : عاشقانه ، اجتماعی

فرمت رمان : اندروید (apk) کامپیوتر (pdf)

خلاصه رمان :

وارد باغ بزرگ که بشید دختری رو میبینید که با موهای گندمی و چشمهای یشمی روی درخت نشسته ، خورشید دختری از جنس سادگی ، پای حرفهاش بشینید برای شما میگه که پا به زندگی بهمن میذاره . بهمن هم با هزار و یک دلیل که عشق به خورشید هیچ جایی در آن نداره با او ازدواج میکنه
اما خورشید هیچ‌نصیبی از زندگی نداره جز رانده شدن و میره ، همراهش برید تا خودش رو بسازه، تبدیل بشه به کسی که روزی بتونه برگرده ، روزی که بتونه در مقابل تمام ظلمهای اولین مرد زندگیش بایسته و حقش رو بگیره …

دانلود رمان با فرمت (PDF)

دانلود رمان با فرمت (APK)

 

ساعت از سه نیمه شب گذ شته بود، بلیطم برای ساعت پنج صبح بود و من هنوز توان خارج شدن از اتاقی که سالهاست در آن زندانی بودم را نداشتم. ولی باید می رفتم، باید خودم را نجات می دادم .
آهستته به طرف کمد رفتم و ستاکی که دو روز بود آماده بود را برداشتتم. حتی جرات نداشتتم ارار را روشتن کنم. ستاو را روی تخت گذاشتتم و اادرم را روی ستترم انداختم. قلبم م ک کبوتری که خودش را به درو دیوار قفس بکوبد ،به دیوار سینه ام کوبیده میشد.
با کمترین صدا در را باز کردم و سرم را بیرون بردم. همه جا در تاریکی محض فرو رفته بود. دستی روی شانه ام نشست. هنوز جیغ نزده بودم که دست سمیه دهانم را گرفت.
-هیس، منم خانم .
دستم را روی قلبم گذاشتم و با دست دیگرم دستش را پس زدم. با ابروهای گره خورده نگاهش کردم. حتی جرات نداشتتتم حرف بزنم. اگر بیدار میشتتد برای همیشه زندانی می شدم .
سمیه ساو را از د ستم گرفت و با د ست دیگرش د ستم را ک شید، به دنبالش کشتتیده شتتدم. جلوی در اتاق میعاد لحظه ای مکث کردم. دلم می خواستتت ببینمش، جگر گو شه ام، تنها ک سی که به معنای واقعی دو ستش دا شتم پ شت

در این اتاق خوابیده بود و من حتی در روز روشتتن هم جرات نداشتتتم به اونزدیک شوم .

لینک کوتاه مطلب

https://ketabsaz.info/?p=9648

برچسب ها

مطالب مشابه